Om HERA Advokat

HERA Advokat AS har kontor i Melhus Skysstasjon, midt i hjertet av Melhus sentrum. Vi bistår private, bedrifter og virksomheter i offentlig sektor, og innenfor de fleste rettsområder. Alle oppdrag er like viktige, og vi legger vekt på å finne akkurat den løsningen som er den beste i hvert enkelt tilfelle.

Vi er her for deg.

Advokat Gunnar Krogstad

Telefon: 915 69 239

Epost: krogstad@heraadvokat.no

Grunnlegger og daglig leder i HERA advokat AS er Gunnar Krogstad fra Hovin i Melhus kommune. Krogstad er utdannet ingeniør (elektronikk og data), bedriftsøkonom og jurist. Han har bl.a. arbeidet som dataingeniør/programmerer, patentingeniør og har 15 års praksis som advokat med egen portefølje i kontorfellesskap.

Gunnar Krogstad har tidligere vært politisk aktiv i Arbeiderpartiet, bl.a. som leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti og fast medlem av landsstyret i seks år. Han har i alt fem perioder som fast medlem av Melhus kommunestyre, hvorav tre i formannskapet og var i perioden 2015-2019 ordfører i Melhus.

Private

Vi bistår i de fleste sakstyper, så som arv/skifte, arbeidsforhold, kontakt mot offentlige myndigheter, avtaler, osv.

Samfunnet rundt oss kan oppleves som komplisert, og mange trenger hjelp for å finne fram i byråkratiet. Videre vil de fleste en eller flere ganger ha behov for å snakke med en advokat om hjelp til framtidsfullmakt, samboeravtale, oppsett av testament, gjennomføring av arveoppgjør, bistand ved samlivsbrudd og andre forhold.

Det er klokt å innhente råd på et tidlig tidspunkt, ofte kan det ligge mulige konsekvenser som man ikke ser eller er klar over selv.

 • Arvesaker
 • Oppsett testament
 • Framtidsfullmakt
 • Arveoppgjør
 • Generasjonsskifter
 • Ekteskap/samboere
 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • Trygderett
 • Nabotvister

 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Avtale om barnefordeling
 • Arbeidsrett
 • Idrettsjus
 • Personskadeerstatning
 • Offentlig forvaltning
 • Selskapsrett
 • Fast eiendom; mangelssaker, husleie, tomtefeste

Næringsliv

Vi bistår små og store selskaper i juridiske spørsmål og som rådgiver i å finne vegen i «systemet». Mange har behov for en samtalepartner i kontakten med offentlige myndigheter, og for å utarbeide en strategi for å nå fram til et bestemt mål.

Videre kan vi tilby bistand i selskapsrettslige forhold, avtaleutforming og avtaleforhandlinger, arbeidsrett, samt immaterialrett.

 • Kommunal saksbehandling
 • Strategisk planlegging
 • Påvirkningsprosesser
 • Selskapsstiftelse/selskapsavtaler
 • Patent, design og varemerke
 • Opphavsrett
 • Arbeidsforhold/arbeidstvister
 • Kontraktsforhandlinger

Kommuner

Kommunen er den desidert viktigste tjenesteleverandøren for innbyggerne i landet vårt. Økt krav til kvalitet på tjenestene og økt krav til effektivisering gir den enkelte kommune store utfordringer.

Vi lever i en verden i endring. For å greie den omstillingen som er nødvendig, og samtidig håndtere løpende enkeltsaker, benytter de fleste kommuner bistand utenfra – fordi de trenger det.

HERA advokat AS tilbyr tjenester i et bredt spekter, fra å være en strategisk samtalepartner til gjennomføring av større prosjekter, påvirkningsarbeid, innbyggerdialog og til skreddersydd opplæring for folkevalgte og ansatte.

Vår filosofi er at de beste løsningene kommer når vi arbeider sammen.

 • Konflikter/krisehåndtering
 • Delegering, grensesnitt administrasjon/folkevalgte
 • Folkevalgte: skreddersydde kursopplegg
 • Påvirkningsarbeid, f.eks. mot andre beslutningsnivå
 • Effektivisering, omstilling og innovasjon

 • Juridisk rådgivning
 • Strategisk samtalepartner
 • Plan- og bygningsrett
 • Reguleringsplaner
 • Kontrakter, bl.a. utbyggingsavtaler
 • Interne og eksterne prosesser

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Priser

Ved beregning av pris for et oppdrag legges det vekt på ulike momenter. For de fleste oppdrag brukes laveste sats fra oversikten nedenfor.

For private:

 • Advokat: kr 1.700 – 2.100 pr time + mva

For bedrifter/offentlige virksomheter:

 • Advokat: kr 2.100 – 2.600 pr time + mva

For enkelte oppdrag opererer vi med faste priser, med mindre oppdraget er så omfattende at det må faktureres etter medgått tid. Dette blir i tilfelle avtalt.

Faste priser diverse oppdrag (inkl mva):

 • Framtidsfullmakt 5.000,-
 • Testament 5.000,-
 • Framtidsfullmakt og testament samtidig: 8 000,-
 • Ektepakt 5.000,-
 • Samboeravtale 7.500,-

Offentlige avgifter i forbindelse med tinglysing av ektepakt eller deponering av testament kommer i tillegg.